Přeskočit na obsah

Ten měl zaplavit západní země a připravit místní o práci. Poslanci jsou toho názoru, že se Rumunsko nemůže stát členem EU dokud nezajistí aplikaci proti-korupčních opatření v plném rozsahu, dokud nebude zaručena nezávislost a uspokojivý chod soudního systému, stejně jako svoboda médií.

V roce pak bylo ustaveno Evropské hospodářské společenství a Euroatom. V roce byly tyto tři organizace sloučeny v Evropská společenství.

Bread with yeast and olive pies in the wood oven by Eliza

K prvnímu rozšíření tehdejších Evropských společenství došlo až o 21 let později, v roce V tomto roce byly za členy přijaty DánskoIrsko a Spojené království. V roce se Evropská společenství rozšířila o Řeckokteré bylo v roce následováno Portugalskem a Španělskem — rozšíření druhé a třetí, takzvané jižní.

Jak zvetsit zemi clena

V roce ES opustilo Grónsko po referendu. V roce Maastrichtská smlouva ustavila Evropskou Unii.

Vytisknout Pád komunismu a konec studené války přinesl zemím střední a východní Evropy naději v podobě vyhlídky na začlenění do evropských struktur. Jednalo se ovšem o dlouhou a komplikovanou cestu — a to nejen pro přistupující postkomunistické země, ale i pro Unii jako celek. Ta se sama na počátku devadesátých let nacházela v dynamickém období, které provázela řada vnitřních změn — jednalo se například o zavádění společné měny euro nebo vznik některých nových institucí. Fakta EU vs. Pro předchůdce Unie, jejíž základy byly položeny na začátku padesátých let dvacátého století, se používá název Evropská společenství ES.

Znovusjednocení Německa 3. Oficiálně nešlo o rozšíření ES, nové země Spolkové republiky Německo převzaly její právní řád a i mezinárodní status.

Na druhou stranu je třeba říci, že pokud někdo kritizuje Evropskou unii a navrhuje nějaké změny v jejím fungování, je to na místě a je to zcela přirozené. Společenství pětadvaceti zemí a zástupci mnoha rozdílných politických stran a směrů se logicky nemohou jednoduše na všem dohodnout.

Čtvrté rozšíření — zvané severní — v roce přidalo k EU další tři země: FinskoRakousko a Švédsko. Společně s těmito zeměmi vyjednávalo o členství v EU také Norskojehož obyvatelé ale nakonec vstup odmítli v referendu.

Jak zvetsit zemi clena

Šlo již o jeho druhé odmítnutí členství v Unii — poprvé norští voliči zamítli členství v roce Šesté rozšíření — Od 1. Sedmé rozšíření proběhlo dne 1. Odstoupení: Přehled států EU[ editovat editovat zdroj ] Stát.

Jak zvetsit zemi clena