Přeskočit na obsah

Zpět nahoru Nizozemí Nizozemí, stejně jako Švédsko a Dánsko, původně slibovalo, že umožní přistěhovalcům z deseti nových členských států volně pracovat, ale i Nizozemí změnilo názor. V případě krajských zastupitelstvech navíc platí, že pokud počet zastupitelů snížil v daném období na méně než polovinu původního počtu, konají se nové volby, nikoliv však, pokud se tak stane v posledních šesti měsících volebního období. Kandidátní listiny sestaví v ČR registrované politické subjekty, jimž nebyla pozastavena činnost. Tento krok s sebou nesl obavy ze vzniku ekonomického a politického monstra, které by tvořilo větší celek než Francie, Británie nebo Itálie.

Zpět nahoru Německo Stejně jako Rakousko i Německo bude trvat na restrikcích.

Jak rozsirit clen 24 let

Země plánuje, že dva roky si udrží existující systém pracovních povolení a pravděpodobně opatření rozšíří celkově na dobu sedmi let, nicméně existující dohody s novými členy budou platit dál. Například německé velvyslanectví uvedlo, že v zemi pracuje sto tisíc polských dělníků a tisíc sezónních pracovníků z téže země.

  • Podrobnější informace naleznete v článku Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
  • Volební právo v Česku – Wikipedie
  • Po druhé světové válce, která trvala od roku do roku a vypukla pouhých dvacet let po skončení první světové války, byli lidé rozhodnuti, že nic takového se už nikdy nesmí opakovat.

Zpět nahoru Nizozemí Nizozemí, stejně jako Švédsko a Dánsko, původně slibovalo, že umožní přistěhovalcům z deseti nových členských států volně pracovat, ale i Nizozemí změnilo názor. Nová vláda navrhla, že umožní ročně přístup na svůj trh 22 tisícům imigrantů z nově přistupujících zemí.

Jak rozsirit clen 24 let

Tento návrh musí být ještě schválen parlamentem a bude fungovat v rámci systému udělování pracovních povolení. Zpět nahoru Portugalsko Po dobu dvou let bude Portugalsko uplatňovat omezení vůči lidem z nových států EU. Zároveň zvýší počet pracovních povolení.

Teachers, Editors, Businessmen, Publishers, Politicians, Governors, Theologians (1950s Interviews)

Portugalská vláda vydala roční kvótu 6 zahraničních pracovníků z jakýchkoli zemí, s tímto systémem se tedy musí vypořádat všichni pracovníci. Vláda se po dvou letech znovu rozhodne, jak dál postupovat.

V roce pak bylo ustaveno Evropské hospodářské společenství a Euroatom. V roce byly tyto tři organizace sloučeny v Evropská společenství. K prvnímu rozšíření tehdejších Evropských společenství došlo až o 21 let později, v roce

Zpět nahoru Rakousko Rakousko trvá na tvrdých restrikcích. Země si po dva roky zachová již existující systém vydávání pracovních povolení. Restrikce budou pravděpodobně rozšířeny Jak rozsirit clen 24 let na dalších pět let.

Jak rozsirit clen 24 let

Zpět nahoru Řecko Řecko plánuje, že omezení bude aplikovat dva roky po rozšíření Unie. Konečné Clen se snizuje o tom, jestli restrikce rozšíří o dalších pět let učiní nová vláda po volbách, jež proběhnou 7.

Zpět nahoru Španělsko Španělsko má v plánu uplatňovat restrikce po dobu dvou let od rozšíření.

Jak rozsirit clen 24 let

Po tuto dobu může země aplikovat jakákoli omezení a nepotřebuje k tomu žádná další oprávnění. Zpět nahoru Švédsko Švédsko původně počítalo s tím, že nechá migranty na svém pracovním trhu pohybovat volně, ale změnilo svůj názor.

Jak rozsirit clen 24 let

Země se obává zejména zneužívání svého systému sociálních výhod. Švédsko dalo najevo, že po dva roky bude operovat se systémem pracovních povolení, ale tento návrh ještě nebyl schválen.

  • Ti mají právo veta.
  • EU&JÁ | WHAT IS THE EUROPEAN UNION?
  • Vytisknout Pád komunismu a konec studené války přinesl zemím střední a východní Evropy naději v podobě vyhlídky na začlenění do evropských struktur.

Pracovníci se budou muset registrovat za poplatek ve výši 50 liber a podporu v nezaměstnanosti budou moci čerpat pouze, pokud budou minimálně rok bez přerušení pracovat. Některé sociální výhody však budou pro tyto pracující přístupné okamžitě.

Jak rozsirit clen 24 let