Přeskočit na obsah

Tady je pak na místě velká dávka empatie a taktu, protože tento fakt může s jejím sebevědomím dost zamávat. Motivujte k akci.

Limonády prý mohou u teenagerů zvýšit agresivitu U středoškoláků z Bostonu, kteří vypili více než pět plechovek nedietních bublinkových nealkoholických nápojů týdně, byla o devět až 15 procent vyšší pravděpodobnost agresivního chování než u jejich vrstevníků, kteří pili Jak zvysit clena teenagera limonád méně.

Jak zvysit clena teenagera

Jak probíhal výzkum: Studie byla založena na odpovědích v dotaznících, které vyplňovalo studentů veřejných škol ve věku 14 až 18 let ze čtvrti Bostonu, kde je podle Hemenwaye mnohem vyšší kriminalita než na "zdravějších" předměstích. Valná většina respondentů byla hispánského nebo afroamerického původu, jen málo pak Asiatů nebo bělochů.

Jak zvysit clena teenagera

Odpovídali mimo jiné na otázky, kolik plechovek sycených nedietních nealkoholických nápojů o objemu mililitrů vypili za posledních sedm dní; dále pak, zda pili alkohol nebo kouřili, měli u sebe zbraň anebo zda se chovali násilně vůči kamarádům, členům rodiny či partnerovi nebo partnerce. Až další výzkum ale podle něj potvrdí nebo vyvrátí klíčovou otázku, zda vyšší konzumace sladkých limonád způsobuje násilnické chování.

Jak zvysit clena teenagera

Z dotazníků podle Hemenwaye vyplynuly důkazy o spojitosti mezi dávkou limonády a pravděpodobností sklonů k násilí. Mezi těmi, kdo nevypili žádnou nebo jen jednu plechovku limonády týdně, u sebe nosilo nůž nebo střelnou zbraň 23 procent; 15 procent se dopustilo násilí vůči partnerovi a 35 procent se chovalo násilnicky vůči kamarádům.

Account Options

Na opačném konci žebříčku u těch, kteří vypili 14 plechovek týdně, nosilo zbraň 43 procent; 27 procent bylo násilnických vůči partnerovi a 58 procent vůči vrstevníkům. Vyšší náchylnost k násilí u konzumentů sycených limonád je obdobná jako u předchozích výzkumů, které se zaměřily na alkohol nebo tabák.

Jak zvysit clena teenagera

Studie zatím byla zamýšlena jen jako předběžná a jako taková nezkoumala, jaký druh Protahovani zvyseni clenu limonád respondenti pili, dodal Hemenway.

Možná je tu nějaká příčinná souvislost, ale možná je to jen známka jiných problémů - děti, které jsou z jakéhokoli důvodu násilnické, mají tendenci víc kouřit, víc pít alkohol a také sladké limonády. To zatím nevíme a zaměříme se na to v dalších studiích," dodal.

Jak zvysit clena teenagera