Přeskočit na obsah

Docílí se tím dočasné umrtvení malé nebo rozsáhlejší části těla. Věnujte pozornost únavě a nepřeceňujte své síly; přizpůsobte si výšku pracovní židle, nesedejte si do hlubokých křesel. Kouření Cigaretový kouř obsahuje více než 5 tisíc různých chemických látek.

Po zvyseni operaci

Po klasické operaci zůstává jizva ve střední části hrudníku v délce cca 25—30 cm. Některé druhy srdečních operací vyžadují odlišný přístup. V takových případech zůstává kratší jizva pod levým nebo pravým prsem. K přemostění koronárních tepen srdečnímu by-passu se používá povrchová žíla z dolních končetin nebo tepna z předloktí.

Po zvyseni operaci

Po jejich odběru zůstanou jizvy ránu lze osprchovat a namydlit, opláchnout a lehce vysušit nemažte operační ránu mastmi riziko mokvání a infekce rány do úplného zhojení rány jsou zakázané sedavé a horké koupele zpočátku může docházet k zarudnutí jizvy.

Rána je tím více nápadná.

Po operaci

Nejde o trvalý stav. Kromě jiného použití je antikoagulační Po zvyseni operaci součástí dlouhodobé léčby pacientů po implantaci mechanické chlopenní náhrady důvody pro užívání této léčby: implantace umělé chlopenní náhrady nepravidelnost srdečního rytmu fibrilace síní hluboká žilní trombóza stav po prodělané plicní embolii podmínkou účinné a zároveň bezpečné antikoagulační léčby je přísné dodržování dávek léků určených lékařem.

Po zvyseni operaci

Příliš vysoká dávka naopak zvýší riziko krvácivých komplikací. Pacienti podstupující antikoagulační léčbu proto musí v pravidelných intervalech např. INR test měří hladinu faktorů srážení, což vypovídá o schopnosti krve srážet se.

Po zvyseni operaci

Výsledky testu pomáhají lékaři určit množství potřebného léku v průběhu antikoagulační léčby je důležité omezit vliv faktorů, které mohou její účinnost snížit nebo naopak zvýšit. K takovým patří například i strava.

Po zvyseni operaci

Potraviny s vysokým obsahem vitamínu K např. Nejvhodnějším řešením je během užívání Warfarinu pravidelně docházet na odběry krve a kontrolovat testy krevní srážlivosti a aktuálně dávku Warfarinu upravovat a tím současně zajistit účinnost i bezpečnost léčby, aniž bychom museli usměrňovat nebo omezovat příjem zeleniny jste-li vegetariáni upozorněte svého lékaře neužívejte bez vědomí lékaře žádné vitaminové tablety nebo jiné potravinové doplňky alkohol nebo některé léky jako aspirin, projímadla, vitamíny a léky proti kašli mohou naopak antikoagulační účinek zvyšovat.

Dietu i užívání dalších léků proto vždy konzultujte s lékařem.

Po zvyseni operaci