Přeskočit na obsah

Tato průměrná hodnota se stává uvedenou přesností nastavení pro každou osu modelu Ax, Ay a jiné, e jelikož položka 1. Materiály 6.

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - posuv

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - posuv Dosažení tohoto cíle je částečně záležitostí geometrie dráha frézy a částečně technologie výběr frézy a řezných podmínek.

Tento článek je součástí seriálu: Příručka pro technology Díly Dodržováním několika základních pravidel pro nastavení polohy frézy popsaných v předchozím článku máte k dispozici snadno využitelné návody, jak úspěšně dosáhnout zvýšení produktivity a efektivity nákladů.

Posuv a tloušťka třísky Posuv f velikost pohybu nástroje vůči obrobku je důležitým řezným parametrem pro operace obrábění kovů. Mnohem zásadnější je však tloušťka třísky.

Pouziti posileni posuvu

Ta je definována jako tloušťka nedeformované třísky měřená kolmo k zabírajícímu ostří. Tloušťka třísky je určujícím faktorem pro opotřebení nástroje, jeho životnost, řezné síly, teplotu při frézování, utváření třísky a jejich odvod.

Pokud je tloušťka třísky příliš velká, dojde k vylomení ostří kvůli velkému zatížení.

Vyhláška č. 376/2016 Sb. o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

Pokud je však tloušťka třísky příliš malá, rapidně se tím sníží životnost nástroje, protože tření je příliš vysoké, stejně jako generované teplo. Vhodné nastavení tloušťky třísky je pro frézování naprosto zásadní.

Tloušťka třísky Správně řečeno — posuv je pohyb ostří nástroje, kterým se generují třísky o tloušťce ani příliš velké ani příliš malé.

Pouziti posileni posuvu

Při frézování to znamená, že posuv na zub fz je dán pohybem osy frézy tak, aby každé ostří odebíralo z obrobku materiál o správné tloušťce vznikající třísky. Tloušťka třísky se při frézování neustále mění Avšak i při použití určitého posuvu na zub se tloušťka třísky při frézování neustále mění.

  1. Posílení budoucnosti | republikafotky.cz
  2. Я слышал, она его уже достала.
  3. Zvysit masaz clenskych domu

To způsobuje, že nastavení správného posuvu, a tím i správné tloušťky třísky, je pro různé případy velmi rozdílné. Elegantní řešení tohoto dilematu lze nalézt ve střední tloušťce třísky.

Pouziti posileni posuvu

Střední tloušťku třísky lze definovat jako tloušťku teoretické třísky obdélníkového průřezu tzn. Stroje jsou programovány s rychlostí posuvu a ta je měřítkem produktivity operace.

Rychlost posuvu je posuv na zub vynásobený počtem efektivních zubů a počtem otáček nástroje za časovou jednotku. Z technologického hlediska musí fréza dobře odebírat materiál se správnou střední tloušťkou třísky tedy se správnou hodnotou posuvu Pouziti posileni posuvu zubz čehož vyplývá rychlost posuvu jako veličina, podle níž stroj programujeme.

Příručka pro technology: Jak dosáhnout vysoké produktivity při frézování? Výrobní čas je součet strojního času a dalších časů, jako je čas pro manipulaci s obrobkem, čas pro nastavení stroje a nástroje, čas pro zkušební testy, atd. Nasazením univerzálních nástrojů lze omezit tyto nevýrobní časy na minimum.

Náležité převádění parametrů posuvu je tedy velmi důležité. Střední tloušťka třískyVzájemný vztah střední tloušťky třísky a posuvu na zub je definován poměrem radiální hloubky Pouziti posileni posuvu ae a průměru frézy Dcpolohou frézy vůči obrobku a úhlem nastavení ostří.

Principy v technologii frézování S malým poměrem mezi ae a Dc bude střední tloušťka třísky pro daný posuv na zub malá, zatímco pokud je poměr větší, bude se i střední tloušťka třísky zvětšovat.

Poloha frézy hraje také důležitou úlohu. Čím je poloha frézy blíže ke středovému frézování, tím větší bude střední tloušťka třísky pro daný posuv na zub.

Posílení budoucnosti

Z toho můžeme odvodit druhou zásadu: stranová poloha nástroje dává větší hodnoty posuvu. A nakonec je třeba vzít v úvahu ještě další faktor — vliv na poměr mezi střední tloušťkou třísky a posuvem na zub má totiž i změna úhlu nastavení ostří nástroje.

Předsedkyně: Ing. Drábová, Ph. Zařízení, soubory a komponenty 1. Radiačně odolné televizní kamery nebo jejich čočky Radiačně odolné televizní kamery nebo jejich čočky speciálně konstruované nebo uznané jako radiačně odolné, schopné odolat souhrnné dávce záření větší než 5 x Gy křemíkaniž by během provozu došlo k degradaci jejich vlastností.

Třetí zásada tedy zní: menší úhel nastavení ostří dává větší posuvy. V tomto vzorci představuje ωe úhel záběru nástroje a κ úhel nastavení ostří. Pro usnadnění je tento vzorec vyjádřen z praktických důvodů v technické příručce Seco Machining Navigator ve formě tabulky hodnot.

Pouziti posileni posuvu

Bohužel, tyto tabulky však mají platnost pouze v omezeném množství případů. Mnohem jednodušší je využití následujícího grafu. Tento geometrický vztah mezi posuvem na zub a střední tloušťkou třísky potřebuje samozřejmě další jemné doladění, při kterém je nutné zvážit také technologické prvky, jako je materiál obrobku, celková stabilita stroje — upnutí obrobku, vyložení frézy… Geometrie ostří Poslední otázkou je také správná střední tloušťka třísky pro určitou frézu v určité aplikaci.

Pouziti posileni posuvu

Pro nalezení odpovědi na tuto otázku musíme vzít v úvahu geometrii ostří. Střední tloušťka třísky — geometrie ostří S ostrým břitem je řez lehčí a řezné síly nižší, ovšem za cenu snížené pevnosti ostří.

Příručka pro technology: Jak dosáhnout vysoké produktivity při frézování?

Pouziti posileni posuvu Z toho Pouziti posileni posuvu, že musíme omezit zatížení zubu frézy. To nás přivádí k tomu, že nástroje s ostrým břitem by měly být používány s malou střední tloušťkou třísky. Abychom si byli jisti, že bude řezný proces probíhat dobře i v náročnějších aplikacích s velkými tloušťkami třísek, je nutno použít nástroje se zesíleným ostřím.

Musíme ovšem dbát na to, aby byly zajištěny správné podmínky obrábění a daná geometrie ostří mohla v konkrétní aplikaci správně fungovat. Použitá geometrie ostří tedy určuje správnou střední tloušťku třísky a naopak. Produktivita a efektivita nákladů Tento článek popisuje druhý prvek kompenzačního přístupu při frézování, kterým je využití posuvu a s tím související střední tloušťky třísky. Dodržením uvedeného principu práce s posuvem jsme schopni dosáhnout jeho vysokých hodnot při udržení dobré životnosti nástroje.

Jinými slovy, může se tak účinným způsobem vyvážit produktivita a efektivita nákladů. Čtvrtý článek se bude zabývat faktorem rychlosti vliv řezných teplot a řezných rychlostí.

Solid Round Tools

Všechny společně pak tvoří principy kompenzačního přístupu v technologii frézování. Jejich dodržením lze dosáhnout maximální spolehlivosti, produktivity a nákladové efektivity, a to velmi jednoduchým a přímočarým způsobem. Patrick De Vos, MSc.