Přeskočit na obsah

Neživé části mohou být spojeny se zemí jednotlivě, po skupinách, nebo jsou navzájem spojeny jedním uzemněným vodičem. Výsledkem jsou stále komplexnější toky energie, které jsou často obousměrné a mnohem hůře se řídí a kontrolují.

Zvyseny clen v n

Využití izolačního média clean air v kombinaci s osvědčenou vakuovou spínací technologií odstraňuje potřebu dalších fluorových plynných směsí a umožňuje klimaticky neutrální rozvod elektrické energie. Rozvaděč obsahuje digitální funkce pro bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz.

Zvyseny clen v n

To potvrzují také naši zákazníci, kteří technologie bez skleníkových plynů stále častěji poptávají. Obsahuje vakuové vypínače pro spínání a zhášení oblouku a tzv.

Oproti jiným provedením se skleníkovými plyny nebo jejich směsmi tedy není nutné žádné další vybavení pro evidenci úniku izolačního média.

Zvyseny clen v n

Nový rozvaděč nabízí jednoduchou správu po celý životní cyklus. Navíc není třeba povinně hlásit množství použitých plynů a vyprodukovaných emisí.

Zvyseny clen v n

Struktura distribuční sítě a rozvaděče se musí přizpůsobovat požadavkům vyplývajících z decentralizované výroby energie z obnovitelných zdrojů Zvyseny clen v n od samospotřebitelů. Výsledkem jsou stále komplexnější toky energie, které jsou často obousměrné a mnohem hůře se řídí a kontrolují.

Zvyseny clen v n

Stejně jako ostatní přístroje z modrého portfolia má nový rozvaděč NXPLUS C 24 integrované snímače a komunikační rozhraní k automatizaci vyšší úrovně a systémům internetu věcí IoT. To vše zvyšuje transparentnost všech příslušných prvků distribuční sítě, usnadňuje monitorování i řízení distribuce a zvyšuje efektivitu vynaložených nákladů. Modrá řada rozvaděčů nabízí všechny osvědčené výhody tradičních plynem izolovaných rozvaděčů, jako je kompaktní provedení, spolehlivost, dlouhá životnost a bezúdržbový provoz.

Zvyseny clen v n

Dalším novým členem modré rodiny rozvaděčů bude kompaktní rozváděč RMU o stejném napětí. Mohlo by vás také zajímat.