Přeskočit na obsah

Objem vstřikované kapaliny tudíž může být pečlivě řízen, stejně jako množství vstřikované kapaliny, které opouští systém. Podle nej lepších znalostí vynálezce využívaly všechny předchozí vstřikovače bez jehly čerpadla, jako jsou objemová čerpadla, která musí běžet trvale, aby se udržovala kapalina, která se používá jako vstřikovaná kapalina pod stálým vysokým tlakem.

Vysokotlaká vstrikovaná kapalina protéká ze vzduchového cerpadla do hlavice s výhodou skrz bezzávitove upevnený filtr, umístený ve vstrikovací hlavici. Pro dalsí minimalizování znecistení nebude kapalina, která vstupuje do vstrikovací hlavice, pricházet do styku se Zvysit vstrikovani clena prítomnými v hlavici nebov tryskách. Prítomen je regulátor tlaku Zvysit vstrikovani clena kzabezpecení stálého proudu vstrikované kapaliny opozadovaném tlaku, která je dodávána do predmetu,do kterého se vstrikuje pres kazdou vstrikovací hlavici a také na pomoc k vyloucení kolísání pri dodávce kapaliny vzduchovým cerpadlem.

T 16 Palivové soustavy zážehových motorů se vstřikováním paliva

Cistení stroje je zjednodusené presunem citlivých soucástek do uzavreného pouzdra, címz se vyjmou z vlhkého pracovního prostredí. Description Vynález se týká stroje a způsobu na vstřikování kapalin do materiálů majících konsistenci potravin. Dosavadní stav techniky Patentový spis US 5 popisuje zařízení na bezjehlové vstřikování vstřikovací kapaliny do masa. Podle řádků 33 až 40 ve sloupci 4 tohoto patentového spisu Vstřikovací zařízení opatřené tryskou způsobuje, že se vstřikovaná kapalina pohybuje ze zásobníku pod tlakem skrz ventil a ven z trysky.

Musí se zabezpečit dostatečný tlak tak, aby pokud je to žádoucí mohla vstřikovaná kapalina procházet zcela skrz řez masa.

Mercedes-Benz zavrhnul vstřikování vody do sání u sériových vozů, prý se nevyplatí

Současně musí být k dispozici prvky pro ovládání teploty tak, aby vstřikovaná kapalina opouštěla trysku při teplotě v požadovaném teplotním rozsahu. Řádky 41 až 48 sloupce 6 a řádky 3 až 26 sloupce 7 důsledně vysvětlují: Vstřikovací zařízení 10 bude ve většině případů obsahovat prvek na řízení teploty, jakým je vodní lázeň 12, sloužící na řízení teploty kapaliny, která se má vstřikovat vstřikovaná Zvysit vstrikovani clena. Vlastní vstřikovaná kapalina bude obsažena v zásobníku 14 umístěném v prostoru s vodní lázní Zásadní je, aby teplota byla řízena v určitých rozsazích, aby se zabezpečilo řádné vstřikování.

Princip činnosti katalyzátoru a lambda sondy.

Vstřikovaná kapalina tedy může být čerpána řízeným způsobem ze zásobníku skrz soubor 20 trysek. U předmětného zařízení se také používá elektrický solenoidový ventil 22, který může být umístěn ve spojení se seřiditelným časovým spínačem k řízení doby trvání rozstřiků vstřikované kapaliny.

Objem vstřikované kapaliny tudíž může být pečlivě řízen, stejně jako množství vstřikované kapaliny, které opouští systém.

Toto zařízení může být potom připojeno ke startéru a relé k ovládání ventilu Vstřikovací zařízení bude obsahovat soubor 20 trysek. Soubor trysek bude pracovat tím způsobem, že bude směřovat vstřikovanou kapalinu ve správném směru a udržovat proud vstřikované kapaliny na správném objemu.

Soubor 20 trysek může obsahovat skupinu jednotlivých trysek Různé složky zařízení jsou umístěny tak, že jsou pro kapalinu propojeny potrubími, která zahrnují vratné potrubí 26, přívodní potrubí 28 a potrubí 30 zásobníku.

  1. Komunikace mezi velikosti a prsty clena
  2. Mercedes-Benz zavrhnul vstřikování vody do sání u sériových vozů, prý se nevyplatí Mercedes-Benz zavrhnul vstřikování vody do sání u sériových vozů, prý se nevyplatí 24 Sdílej Mnichovské BMW experimentuje se vstřikováním vody do sání pro zlepšení objemové účinnosti motoru, stuttgartský Mercedes-Benz se však touto cestou nevydá, údajně je podobný systém ošemetný.
  3. Do BMW budete tankovat vodu. Její vstřikování zvýší výkon motoru - republikafotky.cz

Zařízení znázorněné na obr. Patentový spis US 6 popisuje jiné zařízení na vstřikování vstřikované kapaliny do masa bez použití jehly, které je v něm nazýváno vstřikovač láku.

CZA3 - Stroj a zpusob na vstrikování kapalin - Google Patents

Vstřikovač láku je opatřen generátorem kapaliny pod vysokým tlakem, částí na vstřikování kapalné látky a ovládáním tlaku, které může řídit vstřikovací tlak při vstřikování kapalné látky, když je kapalná látka vstřikována z části na vstřikování do čerstvého masa. Generátor kapaliny pod vysokým tlakem ve vstřikovači láku podle vynálezu může Koncepce velikosti clena každý mechanismus, pokud dokáže zvýšit tlak kapalné látky na vysokou úroveň V patentovém spisu US 6 se nevěnuje pozornost skutečnosti, že vstřikovaná kapalina bude ohřívána průchodem skrz čerpadlo a regulátor tlaku; rovněž tak se zde nepojednává Zvysit vstrikovani clena zpětném získávání vstřikovaného roztoku, který nenalezne svoji cestu do masa.

Zařízení podle patentového spisu US 6 ale s výhodou využívá rozvodu tak, jak je to popsáno v řádkách 33 až 60 sloupce Rozvod je s výhodou umístěn na hrot tvořícím konci vstřikovací sekce, ale může být popřípadě umístěn uprostřed v potrubí. Vstřikovací sekce běžného generátoru kapaliny pod vysokým tlakem je typu s jedním otvorem nebo má tvar, ve kterém je potrubí v rozvodu rozvětveno radiálně. Rovnoběžné uspořádání zde obsahuje nejen uspořádání, kde jsou trubky uspořádány rovnoběžně v řadě, ale také uspořádání, kde jsou trubky uspořádány klikatě nebo rovnoběžně ve více řadách.

Do BMW budete tankovat vodu. Její vstřikování zvýší výkon motoru

Uspořádáním trysek rovnoběžně se může interval trysek zúžit na 10 mm nebo méně, např. Proto je proveditelné vysoce husté a rovnoměrné vstřikování.

Dále se s výhodou používá rozvod, který má trysky pro vstřikování více koherentních proudů uspořádány rovnoběžně tímto způsobem.

Jak zvetsit Dick s pomoc pomoci Jak zvetsit Dick Video Torrent

Když se používá rozvod, tak se kapalná látka pod vysokým tlakem vstřikuje jako koherentní proud z trysky na konci s hrotem každé trubky. Kapalná látka se vstřikuje současně z rovnoběžně uspořádaných trysek do čerstvého masa Tryska se tak skutečně dotýká masa, čímž se vytváří zvýšené riziko kontaminace. Na řádcích 42 až 45 sloupce 18 se podobným způsobem vysvětluje jiné provedení.

Nepřímé vstřikování paliva zážehových motorů

I když se na řádkách 10 až 11 sloupce 17 a řádce 16 sloupce 18 patentového spisu US 6 uvádí, že vysokotlaké potrubí 6 je vytvořeno z pružné hadice, není uveden žádný účel pro tuto pružnost. Proto je logické předpokládat, že pružnost je z tradičního důvodu ve vysokotlakých potrubích, tj. Nakonec se v popisu stavu techniky v patentovém spisu US 6 uvádí souhrn vstřikovačů bez jehly a podobných zařízení.

Podle nej lepších znalostí vynálezce využívaly všechny předchozí vstřikovače bez jehly čerpadla, jako jsou objemová čerpadla, která musí běžet trvale, aby se udržovala kapalina, která se používá jako Zvysit vstrikovani clena kapalina pod stálým vysokým tlakem. Teplo vytvářené takovou kontinuální činností přestupuje do vstřikované kapaliny tak, jak prochází čerpadlem.

Navíc jakmile by při praktické realizaci patentu US 5 tlak v systému dosáhl požadovanou úroveň, pojišťovací ventil 18 by zabránil tomu, aby trvale běžící čerpadlo 16 dále zvyšovalo tlak.

Prumer penisu Zvetsit Pro ucinnost a zvyseni clena

Toho se dosáhlo tím, že se vstřikované kapalině dovolilo téci z čerpadla 16 přes pojišťovací ventil 18 a zpátky do zásobníku 14, který dodával vstřikovanou kapalinu do čerpadla Solenoidový ventil 22 umožňoval vstřikované kapalině, aby protékala, pokud je to žádoucí, do trysek 24 souboru 20 trysek.

Recirkulace vstřikované kapaliny skrz kontinuálně běžící čerpadlo 16 má tendenci dále zvyšovat teplotu vstřikované kapaliny.

Jak zvetsit Sex Dick se smetanou Pripravky pro zlepseni ucinnosti a velikosti clenstvi