Přeskočit na obsah

Tři ze čtyř investorů do budoucna počítají s méně stabilními a méně předvídatelnými politickými poměry v zemi. V důsledku toho, že v průzkumu veřejného mínění nedotazujeme celou populaci, ale jen její reprezentativní výběrový soubor , dochází nevyhnutelně k výběrové chybě. Nesly se ve velice podobném duchu: pro Spolu by v nich hlasovalo 18,5 procenta voličů.

Často kladené otázky Je respondentů dost? V důsledku toho, že v průzkumu veřejného mínění nedotazujeme celou populaci, ale jen její reprezentativní výběrový soubordochází nevyhnutelně k výběrové chybě.

Průzkumy ČNOPK

Tu si můžeme představit jako míru nejistoty, že údaj zjištěný výzkumem například podíl voličů některé politické strany neodpovídá přesně skutečnosti v celé populaci, že se od něj do určité míry liší.

Velikost této nejistoty, anebo naopak jistoty, že naše měření je přesné, je mimo jiné závislá na velikosti výběrového souboru.

Je mozne zvysit genitalni organ u cloveka

Když máme výběrový soubor malý, je výběrová chyba větší, když máme soubor velký, je výběrová chyba menší. Výběrový soubor o tisíci respondentech, o kterém lidé často soudí, že je malý, je ve skutečnosti Pruzkum ve velikosti clena pro poměrně přesná zjištění o populaci.

Delka velikosti clena

Protože víme, že pracujeme s výběrem a nikoli celou populací, zohledníme výběrovou chybu. V našem příkladu jsme tak výzkumem na lidech objevili, že v populaci se vyskytuje 48 - 54 procent mužů a 46 — 52 procent žen. Protože jsme zvolili příklad, pro nějž je skutečná hodnota v populaci známá, víme také, že jsme se našimi intervaly do skutečnosti trefili a že tudíž náš výzkum je přesný. Ve skutečnosti na základě statistické teorie víme, že není důležité, jak velká je populace, ze které vybíráme jednotky do výběrového souboru.

Normalni velikost a tloustka clenu

A to proto, že přesnost měření šíře naměřeného intervalu a spolehlivost jistota, že skutečná hodnota leží v daném intervalukteré společně informují o výběrové chybě, se téměř výhradně vztahují k velikosti výběrového souboru a dílem také k variabilitě cílové populace. Při výpočtu velikosti výběrové chyby tedy nebereme v úvahu velikost populace, o které chceme dělat závěry.

Pro určení přesnosti měření je důležitá velikost výběrového souboru a variabilita odpovědí. Pojďme se tedy podívat, jak bychom naše hodnoty zpřesnili, kdybychom výběrový soubor zvětšili. Kdyby náš soubor měl pět tisíc respondentů, výběrová chyba u naměřené hodnoty 49 procent by činila 1,4 procenta.

  • Podniky se s druhou vlnou pandemie vypořádaly výrazně lépe než s první.

Věděli bychom tedy s 95 procentní jistotou, že podíl žen v populaci se nachází mezi 47,6 až 50,4 procenty. To je samozřejmě přesnější zjištění, ovšem ne až tak výhodné uvážíme-li, že realizace výzkumu na pětitisícovém souboru by nás stála přibližně pětkrát více peněz.

Tisková zpráva: Výzkum míry popularity sportu v ČR

A co kdybychom měli deset tisíc respondentů? Výběrová chyba by na tomto vzorku populace v případě 49 procentního zastoupení žen byla 1 procento, proporce žen v populaci by tedy podle tohoto Pruzkum ve velikosti clena byla mezi 48 až 50 procenty. Další zpřesnění je opět relativně malé v porovnání s výrazným zvýšením finančních nákladů.

Pořád mluvíme o respondentech.

Musí tedy výběrový soubor mít minimálně respondentů, aby o něčem vypovídal? Podle čeho se rozhodujete, kolik lidí dotážete?

Není tomu tak, že by výběrový soubor musel mít minimálně respondentů, aby měl vypovídající hodnotu. Tento počet se odvíjí od běžné praxe výzkumníků, kteří za rozumné náklady chtějí dostat co nejpřesnější odhad, tak jak je to popsané výše.

Tloustka clenu 13 5

Výběrové soubory s menším počtem respondentů než mají větší výběrovou chybu, a naopak navyšování respondentů nad již tuto výběrovou chybu nesnižuje tak velkým tempem. Lze ale říci, že například výběrové chyby pro respondentů a respondentů se v zásadě neliší.

Je 1000 respondentů dost?

Je tedy spíše územ z hlediska efektivity, že přibližně tisícovka respondentů přináší dostatečně přesné a spolehlivé výsledky v porovnání s náklady, které se na takto velký výzkum musí vynaložit. Ve skutečnosti totiž platí, že pro získání představy o síle nějakého názoru za celou populaci, bez přílišných ambicí dívat se i na odlišnosti jednotlivých skupin, může dobře sloužit i soubor s respondenty. Nicméně větší velikost souboru je praktická i z dalšího důvodu, než jen kvůli snižování výběrové chyby.

Čím je soubor větší, tím lépe nám umožňuje zjišťovat informace o podskupinách, například jak se od sebe v názorech liší muži a ženy, méně vzdělaní a více vzdělaní nebo lidé v různých věkových kategoriích.

Větší celkový výběrový soubor znamená, že i v každém podsouboru bude více jednotek a tudíž i výběrová chyba na jednotlivých podsouborech bude nižší a závěry o nich přesnější a spolehlivější. Velikost výběrového souboru proto výzkumníci zvažují především podle hloubky analýz, které chtějí provádět, a dle přesnosti odhadů, které chtějí získat.

A pro většinu situací je zkrátka respondentů optimální řešení.

  • Je respondentů dost? - Centrum pro výzkum veřejného mínění
  • Tisková zpráva: Výzkum míry popularity sportu v ČR - Národní sportovní agentura
  • O výzkumu veřejného mínění v otázkách a odpovědích | republikafotky.cz
  • Budoucnost práce - výsledky celosvětového průzkumu – Dittmann Consulting s.r.o.
  • 4 Velký průzkum — kdo odpovídal? | Revize roverského programu: Závěrečná zpráva
  • Co je výzkum veřejného mínění?