Přeskočit na obsah

Minulý rok se těchto povolenek prodala přibližně polovina. Ústavní soud neshledal, že by napadená ustanovení byla v rozporu s ústavním pořádkem. Snížení sazeb Člen bankovní rady České národní banky ČNB Aleš Michl v dnešním textu pro Mladou frontu Dnes uvádí, že na příštím měnově-politickém zasedání bankovní rady bude navrhovat snížení základní úrokové sazby 2T repo o půl procentního bodu. Pro rybáře je to i trochu tajuplné. Důvodem je pravděpodobně koronavirová krize.

Snizit clena

Snížení odměny uvolněných zastupitelů pro souběh s funkcí člena parlamentu či vlády není protiústavní Ústavní soud neshledal, že by napadená ustanovení byla v rozporu s ústavním pořádkem.

Součástí ústavního pořádku je totiž rovněž princip dělby moci mezi státní mocí a územní samosprávou. Ústavní pořádek ponechává na zákonodárci, aby posoudil, zda bude omezovat souběhy funkcí v územní samosprávě na straně jedné a v moci zákonodárné či výkonné na straně druhé.

Máte covid? Návod, jak snížit riziko nákazy ostatních členů domácnosti

Větší personální oddělenost těchto mocí je nicméně legitimní cíl a zákonodárce Snizit clena jeho prosazení může užít i jiných prostředků, než je zakotvení neslučitelnosti funkcí. Snížením odměn uvolněného člena zastupitelstva byl znevýhodněn souběh funkcí v samosprávě a moci zákonodárné či výkonné.

Napadená ustanovení jsou tak způsobilá omezit počet případů, kdy k těmto souběhům dochází, a podporují tak dělbu moci. Tam, kde bude souběh funkcí pokračovat, vedou napadená ustanovení alespoň k úspoře finančních prostředků.

Tha Shiznit

Ačkoliv tedy napadená ustanovení snižují odměny uvolněných členů zastupitelstev, činí tak z legitimních důvodů spočívajících v posílení dělby moci a úspoře veřejných financí, a neporušují tedy právo na spravedlivou odměnu za práci dle čl.

Přestože může dojít k souběhu funkce člena zastupitelstva i Snizit clena jinou veřejnou funkcí nebo s činností v soukromé sféře, zákonodárce neporušil právo na rovné zacházení, když přistoupil ke snížení odměn jen ve vybraných případech.

Snizit clena

U souběhu funkce člena zastupitelstva s jinou veřejnou funkcí totiž není zájem na podpoře dělby moci tak intenzivní, jako je tomu u poslanců a senátorů nebo členů vlády. Činnosti v soukromé sféře pak nejsou spojeny s výkonem veřejné moci a problematika dělby moci se jich nedotýká.

Poradenský orgán OPEC doporučil členům a partnerům snížit dodávky ropy o 600 tis. barelú/den

Snížení odměn nebylo zasaženo ani do práva na přístup k veřejným funkcím podle čl. Ústavní soud si je vědom, že odměny za výkon veřejných funkcí mohou Snizit clena i k tomu, aby byl zajištěn rovný přístup k těmto veřejným funkcím pro všechny občany bez ohledu na jejich majetek. Snížená odměna v případě souběhu funkcí ovšem nemohla bránit jednotlivcům v přístupu k veřejným funkcím z důvodu majetku, neboť napadenými ustanoveními nebyla omezena odměna z titulu výkonu funkce poslance, senátora nebo člena vlády.

Snizit clena

I když ke snížení odměn došlo v průběhu volebního období zastupitelstev územních samosprávných celků, nedošlo ani k porušení právní jistoty a z ní plynoucích principů ochrany důvěry dotčených osob v právo a zákazu zpětné účinnosti právních norem. Očekávání zastupitelů, že budou pro výkon funkce uvolněni a budou pobírat s tím spojenou odměnu, totiž závisí na rozhodnutí zastupitelstva příslušného územního samosprávného celku, které se může v průběhu volebního období měnit.

Snizit clena

Může-li dojít k odnětí odměny v důsledku rozhodnutí zastupitelstva, tím spíše je přípustné její snížení na základě zákona. K výroku i odůvodnění nálezu zaujal odlišné stanovisko soudce Radovan Suchánek.

Nález Ústavního soudu sp. Převzato z tiskové zprávy Ústavního soudu Hodnocení článku.