Přeskočit na obsah

Čestní členové mají práva a povinnosti omezená v souladu s čl. V seznamu jsou evidovány tyto údaje: jméno, příjmení, je-li členem fyzická osoba; název, je-li členem právnická osoba, datum narození, popř. Výzkumné aktivity Vzhledem k tomu, že došlo k zániku Výzkumného ústavu zelinářského v Olomouci, snažíme se navazovat spolupráci s ostatními výzkumnými institucemi, působícími v České republice, jako je například VÚRV Praha Ruzyně v.

Clen zeleniny

Poradenská činnost Pracovníci ZUČM poskytují pěstitelům zdarma poradenský servis, zprostředkovávají jejich požadavky na úpravu legislativy orgánům státní správy, poskytují a zprostředkovávají informace státním institucím a médiím. Státním institucím je poskytován také smluvní informační servis tyto služby se týkají nejen poskytování informací z oblasti prvovýroby, ale také posuzování vlivu národní a evropské legislativy na zelinářství v České republice.

Výzkumné aktivity Vzhledem k tomu, že došlo k zániku Výzkumného ústavu zelinářského v Olomouci, snažíme se navazovat spolupráci s ostatními výzkumnými institucemi, působícími v České republice, jako je například Clen zeleniny Praha Ruzyně v.

Clen zeleniny

Prezentace zelinářství na výstavách a propagačních akcích Zelinářská unie Čech a Moravy každoročně prezentuje zelinářství na několika významných tuzemských výstavách např. Na výstavách je vždy prezentováno zboží pěstitelů ve výstavních expozicích. V průběhu výstav jsou podávány také ochutnávky zeleniny a potravin z ní vyrobených.

Clen zeleniny

Na těchto exkursích mohou pěstitelé posoudit podmínky pro pěstování zeleniny v zahraničí. Pěstitelé zde načerpají mnoho inspirace a některé inovace pak následně aplikují na svých farmách v ČR jedná se zejména o návštěvy farmářů, zpracovatelských závodů, dny otevřených dveří semenářských firem, ukázky nových technologií atd.

Clen zeleniny