Přeskočit na obsah

Co zbylo s kont kapitalistu po krizi Podle průzkumu provedeného Eurostatem DE EN FR bude do roku polovina nových pracovních míst určena kvalifikovanějším jedincům, zatímco dnes zůstává třetina aktivní evropské populace nedostatečně kvalifikovaná a odhaduje se, že podstatná část dosud není schopna v každodenní praxi využívat psané informace. K zlepšení infrastruktur a programů vzdělávání a přípravy dospělých mohou přispět evropské strukturální fondy. Došlo k potvrzení skutečnosti, že na národní a regionální úrovni je trend snižování rozdílů v dosažené úrovni efektivnosti odlišný.

Rozhovor: Enkelejda Havari z CRIE o hodnocení dopadu evropských fondů

Jednou z přednášejících byla také Enkelejda Havari, která se zabývá dopadovou evaluací v oblasti ekonomiky práce, vzdělávání a rodiny v Centru pro výzkum v oblasti hodnocení dopadu The Centre for Research on Impact Evaluation — CRIE Evropské komise. Rozhovor s Enkelejdou Havari o provádění evaluací evropských fondů Vám nyní přinášíme.

Jednou z přednášejících byla také Enkelejda Havari, která se zabývá dopadovou evaluací v oblasti ekonomiky práce, vzdělávání a rodiny v Centru pro výzkum v oblasti hodnocení dopadu The Centre for Research on Impact Evaluation — CRIE Evropské komise. Rozhovor s Enkelejdou Havari o provádění evaluací evropských fondů Vám nyní přinášíme. Jak funguje spolupráce CRIE s členskými státy a jaké jsou největší problémy, s nimiž se členské státy potýkají při evaluaci zásahů financovaných ESF? Během posledních pěti let umožnila spolupráce mezi CRIE a členskými státy podpořit řídicí orgány programů financovaných z ESF ŘO ESF v oblasti evaluace, ale také podporovat kvantitativní typ hodnocení, a to nejméně třemi způsoby. Prvním z nich je zvyšování povědomí o využívání metod pro kontrafaktuální dopadové evaluace the Counterfactual Impact Evaluation — CIE při hodnocení programů financovaných z fondů EU [pozn.

Jak funguje spolupráce CRIE s členskými státy a jaké jsou největší problémy, s nimiž se členské státy potýkají při evaluaci zásahů financovaných ESF? Během posledních pěti let umožnila spolupráce mezi CRIE a členskými státy podpořit řídicí orgány programů financovaných z ESF ŘO ESF v oblasti evaluace, ale také podporovat kvantitativní typ hodnocení, a to nejméně třemi způsoby.

Prvním z nich je zvyšování povědomí o využívání metod pro kontrafaktuální Pripravy na zvysovani clenskych recenzi.

Pripravy na zvysovani clenskych recenzi. Stredni clenove hodinky

evaluace the Counterfactual Impact Evaluation — CIE při hodnocení programů financovaných z fondů EU [pozn.

Provedené evaluace by měly sloužit jako základ pro budoucí hodnocení.

  1. Letos je obloha opravdu cista
  2. V EU je proces dosahování vyšší úrovně konkurenceschopnosti v širším mezinárodním srovnání výrazně ztížen heterogenitou projevující se v mnoha oblastech.
  3. Иной раз человек в моем положении… - Он замялся, словно принимая трудное решение.
  4. Какого черта я здесь делаю.

Kvantitativní typ hodnocení podporujeme také Pripravy na zvysovani clenskych recenzi. za třetí — posílením spolupráce a sdílením příkladů dobré praxe mezi pracovníky ŘO ESF odpovědnými za evaluace.

Státy byly urgovány už v únoru

Největší výzvou je přístup k datům. Aby bylo možné využít metody CIE, je třeba shromáždit podrobné informace o jak podpořených, tak nepodpořených cílových skupinách před a po zásahu např.

Pripravy na zvysovani clenskych recenzi. Foto cviceni pro zvetseni pero

Údaje pro podpořenou skupinu pocházejí z monitorování projektů, které jsou tak již k dispozici ŘO ESF, zatímco údaje o nepodpořených skupinách obvykle pocházejí z jiných administrativních zdrojů např. ŘO ESF k takovýmto informacím nemají přímý přístup, zejména v zemích, kde je přístup k nim více regulován.

Pripravy na zvysovani clenskych recenzi. Diskuse o zvyseni clena

V posledních letech jsme zaznamenali zlepšení z hlediska hodnotících strandardů, a tedy i kvality provedených evaluací. ŘO ESF se naučily lépe definovat kritéria výběru Clen Jak zvetsit masazni video hodnotitelů, díky čemuž pravděpodobně v blízké budoucnosti vznikne kvalitní nabídka v oblasti CIE. Jaký je hlavní rozdíl mezi procesy při evaluaci ESF a ostatních fondů či oblastí?

Co jsou v současnosti nejčastěji používané metody evaluace? Metody CIE lze použít k hodnocení efektivity programů v různých oblastech vytváření politik např.

Doporučené

Dále mohou být použity k hodnocení dopadu regulačních opatření např. K získání ověřených důkazů o účincích politik je třeba použít specifické kvantitativní metody hodnocení dopadu. Řekla bych, že takovýmito nejčastěji používanými technikami jsou metoda shody shodné skórerozdíly v rozdílech a regresní diskontinuita.

Pripravy na zvysovani clenskych recenzi. Zavislost velikosti prstu od clena

Kompetenční centrum pro mikroekonomické hodnocení bylo založeno v roce s cílem podpořit evaluační programy Evropské komise v oblastech jako jsou vzdělávání, migrace, inovace, růst atd. Jaká jsou současná činnost centra?

Account Options

V současné době také připravujeme evaluaci nařízení o roamingu, směrnice EU o bezpečnosti hraček a nové studie o hodnocení programů ovlivňujících trh práce v rámci iniciativy Data Fitness. V neposlední řadě náš tým také sleduje přípravy příštího víceletého finančního rámce pro období po roce [pozn. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s generálním tajemníkem the Secretary General — SecGen a Výborem pro kontrolu regulace the Regulatory Scrutiny Board — RSB na tom, jak zlepšit standardy hodnocení a shromažďovat kvalitnější údaje.

Na čem právě pracujete a na jaké výzvy v oblasti hodnocení očekáváte v příštím roce?

Z plánů bude vycházet hodnocení dopadů zvýšení cíle snížení emisí do roku 2030

Pracujeme na různých projektech, které zahrnují shromažďování dat zejména administrativních údajů a statistickou analýzu, s cílem provést kvantitativní hodnocení různých politik. Osobně pracuji na nových studiích v oblasti politiky vzdělávání, práce a migrace.

Vzdělávání a příprava dospělých: na učení není nikdy pozdě Zvyšování obecné úrovně schopností občanů zlepšuje možnosti jejich pracovního uplatnění a přispívá k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. V rámci tohoto cíle prostřednictvím sdělení, které analyzuje téma vzdělávání a přípravy dospělých, Komise vybízí členské státy, aby znásobily a posílily příležitosti učení dospělých a zpřístupnily je všem občanům. PŘEHLED Propagace celoživotního učení spadá do rámce Lisabonské strategie, která stanovuje cíle hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a sociálního začleňování. Ačkoli si členské státy význam celoživotního vzdělávání a přípravy uvědomují, celá řada subjektů vzdělávání v současné Evropě cíle stanoveného členskými státy stále nedosahuje.

Největší výzvou pro nás je zlepšit přístup k administrativním údajům a jiným zdrojům dat, která by členským státům EU pomohla při přípravě kvantitativních hodnocení.