Přeskočit na obsah

Od doby před pěti lety, kdy jsme vytvořili tento model různých druhů potřeb, se s rostoucím počtem video formátů rozšířila i škála potřeb, které lze díky videu naplnit. Na druhou stranu se tato věková skupina ráda ponoří do obsahu, pokud jde o témata, která je mimořádně zajímají jako např. Video je vedle surfování na sociálních médiích, hraní her a obecného surfování na internetu jen jeden ze způsobů, jak se rozptýlit.

Ať už si pohodlně hovíme na gauči a užíváme si večer u televize nebo s mobilem v ruce zabíjíme čas, než nám přijede autobus, příležitostí ke sledování videa neustále přibývá. V roce jsme zkoumali, co diváka vede k tomu, aby sledoval určitou TV. Z jakého dů vod u někdo upřednostní živou televizi před VOD a naopak? Jaké potřeby se díky těmto video formátům uspokojí?

Podpora a kontakt

Tato studie odhalila, že existuje šest druhů potřeb. Od té doby se prostředí videa výrazně změnilo. Rozhodli jsme se proto znovu podívat na tyto druhy potřeb a přidat k nim i ostatní video formáty včetně online videa. Ve spolupráci se společností MTM jsme zjišťovali, jakou roli video hraje v našich životech, abychom mohli určit, jak různé video formáty koexistují a proč diváci investují svůj čas do celé řady video platforem.

Klíčové poznatky Lidské potřeby jsou trvalé, ovšem některé z nich jsou více či méně vázané na věk nebo životní fázi, ve které se divák nachází.

Vsechny velikosti clenu sleduji online

Od doby před pěti lety, kdy jsme vytvořili tento model různých druhů potřeb, se s rostoucím počtem video formátů rozšířila i škála potřeb, které lze díky videu naplnit. TV plní nejširší škálu diváckých potřeb většího počtu lidí než jiné video formáty. Živá TV je velmi úspěšná ve smyslu sdílení zážitků, protože nám umožňuje zůstat v kontaktu se světem.

Touha uniknout do světa kvalitního TV obsahu je motorem, který nás žene ke sledování TV i předplacených VOD platforem — všechny z nich dokonale uspokojují tuto potřebu. Online video platformy včetně YouTube a Facebooku slouží k vyhraněnějším druhům potřeb, které jsou obvykle motivovány praktičností a rozptýlením. Vzrůst videa znamená, že každý formát disponuje volností dělat to, co nejlépe umí. Metodologie druhů potřeb Pro účely našeho výzkumu jsme si najali poradenskou firmu MTM, která nám pomohla určit základní potřeby, které nás motivují k volbě daného videa.

Třicet lidí obdrželo brýle s kamerou, které dokázaly v reálném čase zaznamenat TV a video, které tito lidé sledovali. Brýle s kamerou zajistily, že všechno, co testovaní lidé Vsechny velikosti clenu sleduji online, bylo zaznamenáno bez ohledu na místo či obrazovku.

Vsechny velikosti clenu sleduji online

Výsledkem byl analyzovatelný záznam v délce více než dní. Díky povaze takových brýlí bylo kromě sledování testovaných osob možné zahrnout i sledování ostatních členů domácnost i. Po dokončení úkolu, absolvovali všichni respondenti rozsáhlý rozhovor o tom, co je motivovalo ke sledování právě těch videí, které si vybrali.

Nejlepším filmem loňského roku byl Šarlatán. Ivan Trojan získal svého sedmého Českého lva

Kromě toho jsme provedli online průzkum na dospělých, abychom mohli zmapovat velikost trendů, které jsme pozorovali v první fázi našeho výzkumu. Klíčové otázky, na které jsme hledali odpovědi: Jaké základní potřeby nás vedou k rozhodnutí, na co se budeme dívat a jak se tyto potřeby liší v případě novějších video platforem a forem obsahu?

Jak se od naší poslední analýzy vyvinuly? Jakou roli v našem rozhodování na co se koukat hraje kontext? Jak se divácké potřeby a chování liší v závislosti na věku a životním období?

U kterých potřeb je největší pravděpodobnost, že vydrží po dobu několika životních období? Vsechny velikosti clenu sleduji online závěr jsme ve spolupráci s behaviorálním vědcem dávali naše poznatky do kontextu v širším rámci lidského chování. Poznatky Zjistili jsme, že role videa se od rokukdy jsme sestavili náš model různých druhů potřeb, diverzifikovala a její různé formy spolu koexistují.

Nyní rozlišujeme osm rozdílných potřeb, které stojí za převážnou většinou spotřeby videa. Obecně lze Vsechny velikosti clenu sleduji online, že lidské potřeby jsou relativně konstantní a motivace k sledování videí jsou stálé. Nicméně způsob uspokojování těchto potřeb pomocí audiovizuálního obsahu, je ovlivněn vývojem technologií — především masovou dostupností.

S vývojem prostředí videa a rostoucím zájmem o chytrá zařízení se zvyšuje i naše touha po audiovizuálním obsahu. Video nám poskytuje prostředek k naplnění potřeb, které byly dříve naplňovány jiným způsobem. Zásadní je, že nám náš výzkum umožnil uspořádat druhy potřeb podle stráveného času napříč všemi rozdílnými formami videa — včetně online videa, což nebylo v roce možné. Nejdůležitější z nich jsou odpočinek, zábava a sdílený zážitek.

Touha po odpočinku, úniku a rozptýlení je základním dů vod em, proč TV je a bude nedílnou součástí našeho života. Z tzv. Online video Zájem o online video na platformách jako je YouTube a Facebook nejenže videu umožnil lépe uspokojit některé z diváckých potřeb, ale také podpořil vývoj nových potřeb. Životní období Životní období má obvykle sekundární dopad na všeobecné lidské potřeby —většina z nich je Zvetsit Sexualni masaz, ale způsob, jakým tyto potřeby naplňujeme se mění s věkem.

Náš výzkum vytyčil některé ze zásadních rozdílů.

PŘEHLEDNĚ: Začíná celostátní sčítání lidu. Kde a kdy ho můžete vyplnit a na co se statistici ptají?

Například mladí lidé mají obecně větší potřebu rozptýlit se, ale na druhou stranu si méně často udržují přehled o širším dění ve světě pomocí videa. Otázka spočívá v tom, které chování přetrvá a které je pouze produktem určitého věku.

Vsechny velikosti clenu sleduji online

Bývá pravidlem, že mladí lidé mívají vždy více času a mají větší potřebu rozptýlení, ale role videa jako prostředku rozptýlení může zůstat velkou prioritou i v pozdějších životních obdobích.

Pravdu ukáže až čas a další výzkum. My všichni potřebujeme vydechnout a odpočinout si od každodenních tlaků a video, zejména lineární TVv tom hraje ústřední roli.

Online vysílání prezentace vzdálené cílové skupině

Proto není překvapením, že tahle potřeba je netrvalejší a zároveň je motivací pro více než jednu čtvrtinu celkového času stráveného sledováním video obsahu. Z behaviorální perspektivy podléháme v průběhu dne čím dál větší únavě, a to ovlivňuje naše rozhodování. Platí to bez ohledu na věk a životní období. Tím se vysvětluje, proč mnozí z nás mají stejnou večerní rutinu. Když dokončíme své denní činnosti, většina z nás se navečeří, odpočine si a jde spát.

TV v tomto případě představuje spolehlivý a jednoduchý zdroj zábavy.

ÉRA TELEVIZE: POTŘEBY, KTERÉ NÁS PŘIVÁDĚJÍ K OBRAZOVCE – Asociace komerčních televizí

Co se týče této potřeby, lineární TV většinou vyhrává nad VODkde se svobodný výběr pořadu, na který se budeme dívat, jeví jako zbytečná námaha.

Gauč je místo, kam si chodíme odpočinout dokonce i mladší diváci a odpočinku se věnujeme večer po práci nebo po škole.

Důvěrná známost je zásadní. Obsah, který zvedne náladu, např. Lidé se rádi podívají na pořady, které už viděli, když si potřebují odpočinout. Pro věkovou skupinu je možné tuto potřebu naplnit pasivním sledováním legračních videí, hudebních videí a TV klipů.

Vsechny velikosti clenu sleduji online

S rostoucím počtem chytrých telefonů máme rozptýlení na dosah ruky. Konzumace videa je jen jedním ze způsobů, kterým tuto potřebu uspokojujeme. Flexibilita mobilních zařízení nám umožňuje sledováním videa zkrátit čekání na autobus, ranní dojíždění nebo zaplnit pauzu v práci bez ohledu na to, kde se právě nacházíme. Video nám často pomáhá zaplnit jakoukoli dlouhou chvíli během našeho dne.

Tahle potřeba neustálého potěšení je univerzální vlastnost, ale převládá zejména u mladší generace, jež má více volného času. Video je vedle surfování na sociálních médiích, hraní her a obecného surfování na internetu jen jeden ze způsobů, jak se rozptýlit. Obsah, který se dá konzumovat v krátkých časových úsecích, většinou vyhrává.

Online obsah je klíčem k rozptýlení. Krátká videa minut v průměru dominují a platformy se vybírají na základě obsahu, který nabízejí ke zhlédnutí a v závislosti na tom, kolik má divák času.

Zavřít Ocenění nejlepší herečka v hlavní roli získala Magdaléna Borová za film Krajina ve stínu.

Krátká videa — většinou do 5 minut — jsou na rozdíl od pasivního servírování obsahu aktivně volena na základě vkusu a zájmů uživatele.

Humor, krátká televizní, filmová nebo sportovní videa, hry a hudba dominují této potřebě. Nejpravděpodobnější část dne, kdy lidé vyhledávají rozptýlení, je odpoledne, z čehož plyne, že je to doba, kdy ho nejvíce potřebují.

Co je Project pro web?

My všichni potřebujeme trávit čas s těmi, co milujeme — zvláště s našimi partnery a nejužší rodinou. To platí bez ohledu na věk a životní období. Většina z nás si uvědomuje, že TV členy domácnost i spojuje. Televize nám pomáhá trávit čas s našimi blízkými, jelikož nám poskytuje společnou aktivitu. TV sjednocuje domácnost i známým, uklidňujícím a odpočinkovým způsobem. Čas, který společně u televize trávíme bývá často naplánovaný a obvykle si ho také vážíme. To platí zejména pro rodiny s dětmi.

Zklidnění je důležitou potřebou v rodině. Známé pořady a rutinní sledování jsou v případě této potřeby — zklidnění — běžné a lineární TV obvykle dominuje. Televize poskytuje členům domácnost i možnost popovídat si o tom, co je nového a strávit kvalitní čas ve vzájemné společnosti. Zkraje večera se pozornost soustředí na hlavní televizor v domácnost i —nejčastěji se odehrává v pohodlí obývacího pokoje.

15 skvělých filmů česky a zdarma. Víme, kde je najdete online

Výběr obsahu je často druhořadý. Jde o to strávit čas spolu, proto se často dělají kompromisy. Vývoj videa způsobil, že toho můžeme dosáhnout více způsoby než Vsechny velikosti clenu sleduji online předtím.

Na stránkách Českého statistického úřadu se můžete podívat, jak vypadá vyplněný vzor formuláře pro domácnost a pro osobui najít návod, jak s ním pracovat a orientovat se v něm. Najdete tam také překlady sčítacího formuláře do cizích jazykůa to konkrétně do angličtiny, němčiny, polštiny, ruštiny, romštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny. Elektronické sečtení je podle statistiků jednodušší. Odpovědi totiž není nutné vypisovat, stačí jen vybírat z nabídky.

Chování je relativně srovnatelné u všech druhů potřeb, avšak u tohoto konkrétního jsou vidět největší rozdíly ze všech. Pro diváky ve věku hraje větší roli online video, které jim umožní sledovat obsah po menších kouscích bez nutnosti zhlédnutí celého obsahu.